Vanuit welk perspecief kijk jij? Foto van een lens van camera die uitkijkt over een bergpad.

Verdiepingsdagen MEP Advanced

Heb je MEP Advanced opleiding gevolgd en wil je je verder verdiepen in MEP en intergenerationeel trauma dan is de verdiepende winter- of summerschool iets voor jou?

  

We kijken vanuit systemisch perspectief.

Kijk je door de ogen van het kind?

Van je vader of je moeder?

Misschien kijkt (over) grootmoeder of vader nog met je mee.

Wat is het interne perspectief van waaruit je kijkt?

 

Disconnectie en blokkades als gevolg van intergenerationele overdracht kunnen we met MEP vrij eenvoudig opsporen, verhelderen en blijvend veranderen.  

 

Dag 1 staat de moederlijn centraal.

Dag 2 staat de vaderlijn centraal.

Dag 3 staat je eigen unieke zijn centraal.

 

Je krijgt nog meer zicht op hoe en wanneer je de verschillende MEP interventies kunt inzetten. Je ervaart de krachtige en transformatieve werking aan den lijve,

 

De effecten worden als indrukwekkend en helend ervaren. Wil je ook deze levensveranderende belevenis ervaren samen met anderen MEP Advanced practitioners ?  Meld je dan aan voor de MEP winterschool of MEP summerschool.