MEP oogopstellingen

Wat weerspiegelen je ogen? Wat onthult het oog? Wat wil je niet zien? Wat durf je niet onder ogen te komen?  De MEP oogopstelling is gericht op de intrapsychische dynamiek en het spreekt de informatie aan die opgeslagen ligt in ogen, brein en body systeem. De ogen dragen veel informatie en tijdens een oogopstelling kunnen cliënten tot diepgaande inzichten en verrassende eyeopeners komen. 

 

De oogopstelling (in 1 op 1 setting) is een extra interventie om in te zetten wanneer de cliënt meer zicht wil krijgen op een innerlijk conflict, levensthema’s en /of oogklachten, als onderdeel van een MEP traject of wanneer de MEP reset oogbewegingen te belastend zijn.  

 

De ogen weerspiegelen een innerlijk conflict en kunnen ons beletten om helder te zien. Een niet (of slecht) verwerkte emotie/gebeurtenis kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van wazig zien.  

 

De beide ogen, de fusie en het nieuwe perspectief vormen de basis van iedere opstelling. Vervolgens ontvouwt zich binnen de opstelling wat nog meer zichtbaar wil worden.

Zo kan datgene wat je eerst niet (meer) kon zien inzichtelijk en helder worden, en met Mind Eye Power opgelost worden waardoor een ingrijpende verbetering plaats vindt rondom een levensthema.

 

De kosten voor deze 2-daagse bedragen € 475,- btw vrij, inclusief lesmateriaal, lunch en voorzieningen.