Fotot van een een oog dat langs de bladeren van een plant gluurt.

MEP in de Media

 

Lees hier het verschenen artikel in het vakblad 'TCC magazine' en ‘Hypnotherapie’ over Mind Eye Power waarin Jacqueline onder andere de raakvlakken met MEP en Hypnotherapie uiteenzet.

Artikel in TCC magazine

Artikel in TCC magazine

Artikel in Hypnotherapie