Foto van een vrouw die met haar ogen over een sluier kijkt. Deze gevorderde Mind Eye Power opleiding is interessant voor mensen met kennis van effortless coaching, hypnotherapie, neurofeedback, healing tao, Brain Balance, senso motorische therapie, voice

12-Daagse MEP Advanced

 

Niveau                          HBO / Bachelor

Duur                             6 maanden

Studiebelasting           4 – 6 uur per week 

Studiekosten               € 2.495

Startdata                      Zie agenda

Studiepunten              * SKB: 9,2 EC`s

                                      * SRVB: 75 punten

Geaccrediteerd           SKB, Register vaktherapie 

Iets voor jou?

Mind Eye Power is een innovatieve, effectieve en integratieve methode om diepgaande en blijvende verandering te brengen in stress, angsten en onverwerkte emoties, saboterende overtuigingen, hardnekkige gedragspatronen, (gevolgen van) trauma.

 

MEP is toepasbaar in zeer verscheidenen levenssituaties waarbij de cliënt lading, last en noodzaak ervaart om te veranderen en zichzelf van dit leventhema te bevrijden. Dit doen we met de juiste mindset, oogbewegingen en adem. De cliënt los niet alleen een probleem op maar krijgt ook nieuwe inzichten, meer balans en een nieuw perspectief. De methode is gebaseerd op moderne wetenschap en eeuwenoude kennis over de informatieverwerking van ogen en brein in relatie tot lichaam, emoties en cognities.

 

Heb jij de 3-daagse MEP opleiding Basics gevolgd en wil je je meer verdiepen in deze krachtige methodiek? Dan is de MEP Opleiding Advanced een uitstekend passende vervolgopleiding voor jou.

Themagericht werken 

We stellen deze actuele thema’s centraal

waarbij je de verschillende zeer krachtige MEP interventies leert toepassen

 • Balans & integratie 
 • Stress & Burn-out 
 • Fysieke en mentale vitaliteit 
 • Angst & vertrouwen 
 • MEP bij aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK)
 • Oogopstellingen  
 • Brein & hechting   
 • Trauma & herstel  

 

Deze thema's maken we direct praktisch via verschillende casuïstiek en we bespreken de toepassing bij verschillende doelgroepen.  

Het programma

MEP Advanced deel 1

 

6 daagse MEP bij stress, burn-out, vitaliteit,  lichamelijke onverklaarbare (pijn)klachten en middels oogopstellingen inzage geven in oogproblemen  en innerlijke conflicten en MEP inzetten bij eigen doelgroep, casuïstiek en toetsing.

 

Dag 1 – Balance & Integration

 

Tijdens deze dag staan de MEP Balance en Integration oefeningen centraal. Je leert de vertrouwde en nieuwe balans & integratieoefeningen goed toe te passen in jouw praktijk. Het is een mooie maar intensieve opleidingsdag. De volgende onderwerpen komen verder aan de orde:

 • Oogontspanning ervaren & toepassen
 • Mind Eye Power Gym ervaren & toepassen
 • De lemniscaat & zijn krachtige werking – nieuwe mogelijkheden in toepassing
 • Hoofd-Hart-Buikcoherentie en integratie in verschillende varianten
 
Dag 2 – MEP bij Stress & Burn-out

 

MEP kan op een praktische en toegankelijke manier ingezet worden in de behandeling bij stress en burn-out klachten. We starten met de MEP hoofd-hart-buik coherentie oefening voor stres vermindering.
Vervolgens behandelen we de theorie over:

 • De gevolgen van stress en burn-out voor gehele brein-body systeem
 • Verschillende benaderingen m.b.t. stress en burn-out.
 • Een geheel MEP traject voor  stress verminderen en herstel van burn-out en de toepassingen hiervan.
 
Dag 3 – MEP voor Mentale & Fysieke vitaliteit
 
We verdiepen ons verder in de diepgaande en helende werking van MEP en gaan we tot het bot, letterlijk en figuurlijk. Je leert MEP in te zetten ter bevordering van de mentale en fysieke mentaliteit en je maakt kennis met het MEP Protocol ‘MEP tot in de organen’. Hier zie je hoe de neurofysiologische, pyschologische en energetische werking van MEP samenkomt. We verdiepen ons verder in de kennis over gehele brein-body systeem en laten ons inspireren door oude oosterse wijsheidstradities en moderne wetenschap en werk van o.a. Cadace Perth, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Steven Porges en Pierre Capel.
  
Dag 4 – Oogopstellingen

Een oogopstelling in de individuele setting werkt net als een familieopstelling. Een extra interventie om in te zetten binnen de effectieve en krachtige MEP methodiek wanneer de cliënt meer zicht wil krijgen op een innerlijk conflict en levensthema`s als onderdeel van een MEP traject. Ook kan het worden gebruikt als de oogbewegingen te belastend zijn. Je ervaart de werking van een oogopstelling en hoe je deze kan toepassen.

 

Dag 5 – Supervisie en casuïstiek

Tijdens deze dag wordt casuïstiek besproken, is er ruimte voor vragen, zijn er extra oefeningen. Eveneens kijken we naar het toepassen van MEP bij verschillende doelgroepen en bereiden we de examenopdracht voor.

 

Dag 6 – Toetsing, MEP in de praktijk & netwerk – afsluiting

De laatste dag staat in het teken van het theorie examen. We bereiden ons voor op de praktijk examenopdracht en maken we kennis met de mogelijkheden van het professionele MEP Netwerk waar jij ook onderdeel van uitmaakt.

Daarnaast worden er 2 intervisie momenten ingepland.

 

MEP advanced deel 2 - MEP van angst naar vertrouwen

 

Heb je voldoende achtergrond in het werken met angst en trauma dan is het mogelijk om te leren diepgaand te werken met nieuwe bouwstenen en de ogen als ingang tot angsten en trauma. We werken onder andere met oogdialoog , eye freeze en het opsporen van neurofysiologische stoorzenders.

  

Dag 1 – MEP van angst naar vertrouwen

Hoe kunnen we met MEP de weg vrijmaken van angst naar vertrouwen? Wat weten we over specifieke fobie, sociale angst, gegeneraliseerde angst, paniek en obsessief-compulsieve klachten en hoe zetten we MEP hierbij in? Dat ga je tijdens deze lesdag leren.

 •  Je leert MEP toe te passen bij verschillende angstklachten
 • Je leert toepassingen van MEP Balance en MEP integration gericht, vanuit een nieuw perspectief toe te passen wat leidt tot een toename van vertrouwen in denken, voelen en doen

 

Dag 2 – MEP bij schade in de hechting

Tijdens deze lesdag maak je kennis met nieuwe wetenschap over brein, lichaam, emoties en regulatie van het zenuwstelsel bij hechtingsproblematiek. Je krijgt zicht in de gevolgen van vroegkinderlijk- en hechtingstrauma en leert hoe dit zich uitdrukt in de taal van lichaam en ogen. Je leert het MEP reset protocol of het MEP kinderprotocol (naar keuze) verder toe te passen bij deze thema`s.

 

Dag 3 – MEP bij trauma en herstel

We bekijken trauma vanuit een psychologische en neurofysiologische benadering. Ook bespreken we de nieuwe kennis over een lichaamsgerichte benadering van enkelvoudig tot complex trauma en prenataal- , vroegkinderlijk- en meergenerationeel trauma en laten ons inspireren door het werk van o.a. Bessel van der Kolk, Peter Levine en Steven Porges. We leren de toepassingen van MEP Balance, Reset en Integration bij trauma en herstel.

 

 Dag 4 – MEP bij trauma en herstel

Er is veel aandacht voor de attitude van de MEP Practitioner in het werken met trauma. En we verdiepen ons verder in de toepassing en ingang van met name de ogen bij trauma en herstel.

 

Dag 5 – Supervisie en casuïstiek

Tijdens deze dag wordt casuïstiek besproken, is er ruimte voor vragen, zijn er extra oefeningen. Eveneens kijken we naar het toepassen van MEP bij verschillende doelgroepen en bereiden we de examenopdracht voor.

 

Dag 6 – Toetsing, MEP in de praktijk & netwerk – afsluiting

 

De laatste dag staat in het teken van het theorie examen. We bereiden ons voor op de praktijk examenopdracht en maken  kennis met de mogelijkheden van het professionele MEP Netwerk waar jij ook onderdeel van uitmaakt.

Daarnaast worden er 3 intervisiemomenten ingepland.

 

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (lichaamsgericht werkende) therapeuten, vaktherapeuten, coaches en hulpverleners die deze methode zelf in de praktijk willen brengen. Als vooropleiding is een therapeutische opleiding en/of een erkende coach opleiding of HBO- conform niveau vereist.

Mind Eye Power is breed toepasbaar. Wil je MEP inzetten bij complexe trauma's dan kan dit, mits voldoende vooropleiding, de nodige expertise en ervaring in traumabehandeling aanwezig is. Supervisie is mogelijk.

 

Werkvorm

Deze opleiding bestaat uit 9 lesdagen, 2 intervisiebijeenkomst en 2 MEP LAB (terugkom)dagen. Tijdens deze dagen wisselen praktijk en theorie zich af zodat de deelnemers voldoende achtergrond, kennis en ervaring opdoen om de MEP Methodiek succesvol in te zetten als MEP Practitioner.

Studiebelasting

De 12-daagse MEP Opleiding Advanced bestaat uit:

* 9 lesdagen (8 uur per dag)

* 2 intervisiebijeenkomsten (4 uur per bijeenkomst)

* 2 MEP LAB (terugkom) dagen (8 uur per dag)

Naast de bovenstaande dagen dient een deelnemer voldoende tijd te reserveren voor zelfstudie:

* Lesboek, artikelen, ander lesmateriaal bestuderen

* Online leeromgeving bestuderen:

* Voorbereiding theorie examen

* MEP sessie en casus uitwerken ten behoeve van prakijk examentoetsing

Opleidingskosten

De kosten voor de 12-daagse MEP Opleiding Advanced zijn als volgt: 

 • Opleidingskosten: € 2.495

Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief lesmateriaal, e-learnings, studiepunten, bewijs van deelname en lunch en arrangementskosten en is exclusief BTW (21%).

Certificaat en accreditatie

Na het doorlopen van deze 12-daagse MEP opleiding Advanced en het succesvol afronden van de examentoetsing ben je gecertificeerd MEP Practitioner. Hierdoor heb je de mogeljkheid toegevoegd te worden aan het Practitioner netwerk (via deze website) en heb je toegang tot alle toekomstige MEP LAB bijeenkomsten.

Studiepunten:

 • SKB (9,2 EC`s)
 • Register Vaktherapie (75 punten)

Resultaat

Na afronding van deze opleiding ben je gecertificeerd MEP Practitioner en heb je de mogelijkheid om via een websitevermelding directe aanvragen van cliënten te ontvangen. Je hebt toegang tot de MEP LAB`s en je speelt een centrale rol bij de doorontwikkeling van de MEP Methodiek binnen het netwerk van professionals.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje naar info@mindeyepower.nl of app naar 06 42040347

Lees hier wat cursisten schrijven over de advanced opleiding

 

De keuze om de MEP Advanced te doen, is de beste van 2024 geweest! Met de MEP Basic had ik al een fantastische tool in handen om met cliënten (en mezelf!) aan de slag te gaan, maar dat er nog zoveel meer kennis en mogelijkheden waren, had ik van tevoren niet bedacht. Omdat ik alles eerst zelf wil ondergaan, ben ik de MEP Advanced gestart vanuit de insteek dat ik het vooral voor mezelf zou doen. En dat klopt! Elke week krijg ik inzicht in oude patronen, belemmerende overtuigingen in mij die heel gentle gereset worden tot krachtige en steunende overtuigingen. Elke keer keer ik kilo’s lichter en met nieuwe perspectieven, een ruim hart en een opgelucht gemoed huiswaarts. Heerlijk! Ik word zo aangeraakt door alles wat ik leer dat ik het ook direct toepas in de praktijk. Wat ook heel goed kan, dat vind ik ook zo geweldig aan MEP: het is praktisch, eigenlijk heel eenvoudig toepasbaar en geeft de cliënt ook tools in handen om thuis mee aan de slag te gaan. En ook bij mijn cliënten zie ik mooie ontwikkelingen en dat op zo’n zachte, liefdevolle en gentle wijze dat ik elke keer weer verrast ben over het resultaat. Het voelt vaak als magie! ✨


Ik raad iedereen die de MEP Basics heeft gedaan aan om door te gaan met de ontdekkingstocht naar meer kennis en inzicht, want Jacqueline heeft nog zoveel meer voor ons in petto! Ga het ervaren, gun jezelf dit geschenk en kijk jezelf eens diep in de ogen, want daar liggen schatten verborgen! Met als resultaat een liefdevolle verbinding met jezelf en de wereld om je heen. MEP is een geschenk aan jezelf, je cliënt, je gezin en de wereld. 🫢🏼


De MEP Advanced opleiding is een zeer complete en inhoudelijk sterke aanvliegroute voor therapeuten. De opleiding  geeft nieuwe handvatten om relatief eenvoudig (lees: in slechts een aantal sessies) de neuroplasticiteit te vergroten en te versterken en biedt allerlei perspectieven op geestelijke en fysieke verbetering van diegenen die de behandeling ondergaan. Dankjewel Jacqueline voor alle inzichten en mogelijkheden!


De MEP Advanced methode biedt coaches diverse aanvliegroutes en krachtige tools om cliënten (en zichzelf) op een vrij eenvoudige en toch doeltreffende manier anders naar hun levensvragen te laten kijken. Met een zachte blik naar binnen en buiten biedt dit op diverse levensthema’s een doeltreffend ander perspectief. Hoe mooi dat je dit kun moeiteloos kunt integreren in je huidige benadering. Dank Jacqueline voor een andere kijk op mezelf en aanpak in mijn praktijk. πŸ’ž