Mijn MEP Advanced ervaring

MEP en de inzet in het vakgebied 

Ik heb gedurende de MEP-advanced opleiding (maart 2022 t/m november 2022) heel veel over mijzelf geleerd. Ik heb mogen voelen hoe MEP steeds een diepere laag aanraakt. Hoe mijn lijf stap voor stap een laag dieper kan en mag gaan.

Stap voor stap mogen de diepste pijnen gevoeld worden. Er mag gevoeld worden waar breuken en scheuren zich bevinden. Voelen dat de therapeut er is, naast je staat en vertrouwen heeft, maakt dat het lijf naar de pijn kan. Hierdoor kan de beweging die ooit gestagneerd of bevroren is geraakt (waar ooit het trauma heeft plaatsgevonden) afgemaakt worden. Het lijf- via de ogen- heeft regie.

 

Ik heb geleerd dit te volgen, te verdragen, te zien wat er gebeurt en hierbij aan te sluiten. Ik heb daarbij geleerd om af te stemmen op verschillende ‘’levels’’, zoekende naar de taal van het lichaam en de juiste ingang: bevindt deze zich op auditief, visueel, kinesthetisch vlak? Zijn er kleuren, sensaties, beelden, woorden of bewegingen die worden waargenomen? Ik heb geleerd om samen met de cliënt te zoeken en vooral stil te staan bij wat zich aandient. Ook heb ik geleerd om te onderzoeken of dit iets is wat de cliënt herkent en/of dat het voortkomt uit eerdere generaties. De oorsprong van klachten onderzoeken vanuit de eerdere generaties kan inzichten geven en helpend zijn bij begrijpen van het eigen verhaal. Men is in staat te voelen welke lasten we bij ons dragen en we mee hebben gekregen.

Vanuit MEP-inzet is het mogelijk om met compassie naar vorige generaties te kijken, te voelen wat zij hebben gevoeld en te voelen welke krachten je meekrijgt. Tevens is het mogelijk om een beweging te maken en verantwoordelijkheid te nemen vanuit je eigen positie en zorg te dragen (een patroon doorbreken) voor de generatie die volgt. 

Samengevat heb ik mij persoonlijk en professioneel verder ontwikkeld. Ik ben zeer tevreden over de opgedane MEP-ervaring. Een methodiek die stress, trauma of blokkades van welke aard dan ook aanpakt. Deze diepgaande ervaring heeft mij geholpen om ook mijn cliënten op een dieperliggende laag te kunnen helpen. Ik ben werkzaam bij Praktijk Gezin in Beweging (GiB). Een praktijk gespecialiseerd in systeemtherapie. De integratie van MEP binnen systeem therapeutisch traject werkt als zeer krachtig. Er ontstaat ruimte voor rust, vertrouwen en verbinding vanuit een diepere laag. Hierdoor wordt herstel van breuken en scheuren in de relaties mede mogelijk gemaakt. Er ontstaat ruimte voor beweging. Iets waar de gezinsleden vaak al zolang op zoek naar zijn. 

 

Het MEP advanced leertraject

We zijn de MEP advanced opleiding begonnen met de module ‘’Balance en integration’’. Samen met inzet en oefening vanuit de module ‘’Mentale, emotionele en fysieke vitaliteit’’ lukte het mij om steeds makkelijker en sneller ‘’naar binnen’’ te keren. Vanuit deze modules leer je de tijd nemen om je blik naar binnen te richten. Ik heb geleerd om mijn innerlijke belevingswereld zonder oordeel waar te nemen. Je leert om af te stemmen op jezelf en open te staan voor wat er komt. Waar te nemen wat zich aandient. Hierdoor lukt het om af te stemmen op lichamelijke sensaties, energie, beelden en woorden of zinnen die vanuit het innerlijk opkomen. Er wordt waargenomen zonder er verdere  betekenis aan te geven. Ik heb dit als een fijne start ervaren. Het lukt me nu om vanuit een open blik zelfbewust te worden van mijn emotionele en fysieke welzijn. Het is een fijne manier om bij je zelf na te gaan hoe het met je gaat, zonder directoordelen of overtuigingen vanuit het bewustzijn.  

 

Vanuit deze diepe afstemming op mezelf heb ik een innerlijk conflict kunnen waarnemen. Er vindt een conflict plaats tussen mijn linker- en rechteroog. Waarbij ik duwkrachten waarneem vanuit rechts en trekkrachten vanuit links. Door deze tegengestelde krachten voel ik een verdeeldheid in mijzelf. Ik kom vast te staan in een niet aangename positie. Verwarring, vermoeidheid en verdriet zijn emoties die bij deze waarneming naar boven komen. Ik raak verwijderd van mezelf en mijn eigen behoeften. Vanuit de module ‘’Angst en vertrouwen’’ heb ik bovenstaande waarnemingen op een diepere laag mogen verkennen. Deze module heeft mij doen inzien dat je enerzijds uitkomt bij je diepe kwetsbaarheden en je angsten daadwerkelijk onder ogen komt. Ze worden gevoeld op hoofd, hart en buikniveau. Dit is een confronterende waarneming, een bevinding die we in het dagelijks leven liever niet aanraken. Anderzijds is het ook een gevoel van opluchting om deze laag te bereiken, en te doorwerken. Het is er immers toch al, het is onderdeel van je lijf,  en je draagt het elke dag met je mee. Enerzijds heb ik mijn kwetsbaarheid onder ogen gezien, anderzijds heb ik een diep gevoel van kracht en vertrouwen mogen ervaren. Gevoelens die ook diepgeworteld liggen opgeslagen in mijn lijf. Het is fijn om beiden te ervaren. Wetende dat je vanuit de kwetsbaarheid altijd terug kunt naar een vertrouwd sterk gevoel. Ik heb letterlijk leren stilstaan bij deze waarnemingen, leren voelen wat van mij is en wat ik heb meegekregen vanuit eerdere generaties (vanuit de vaderlijke- en moederlijke lijn). Inzet en oefening vanuit deze module hebben mij met meer compassie en een liefdevolle blik naar mezelf laten kijken. Tevens heb ik vanuit deze module een beeld bij mijn perspectief kunnen vormen al zingend en dansend op een podium. Een beeld dat gepaard gaat met een gevoel van vrijheid en de overtuiging ‘’Leef je leven’’.  

 

Vanuit de modules ‘’Oogopstelling’’ en ‘’In verbinding’’’ heb ik mijn positie (gevoel van verdeeldheid en vaststaan) met bijbehorende gedachten (hoofd), gevoelens (hart) en sensaties (buik) verder kunnen onderzoeken. Dit is op het niveau van generationele overdracht uitgewerkt. Deze module heeft mij vooral doen ervaren dat je een oud patroon op verschillende lagen kunt doorbreken, waardoor er ruimte komt voor een nieuwe beweging. In mijn geval heb ik mij los kunnen maken van mijn stamgezin (en eerdere generaties), waardoor ik letterlijk en figuurlijk een plek voor mezelf heb kunnen creëren. Vanuit deze positie kan ik met compassie naar mijn voorgaande generaties kijken, maar vooral ook vanuit verbinding met mezelf vooruit kijken naar een nieuw perspectief ‘’Wat wil ik en wat heb ik nodig om vooruit te kunnen?’’.  

 

De diepste laag in mijzelf heb ik bereikt in de module ‘’Trauma en herstel’’. Vanuit deze module ga je jouw blinde vlek onder ogen zien. Ik heb het als confronterend en pijnlijk ervaren om deze vlek onder ogen te zien. Het voelde als de diepste laag van pijn en verdriet, die moeilijk te verdragen is. De vertrouwdheid en nabijheid van de therapeut zijn belangrijk om je door de kwetsbaarheid heen te leiden. Na het doorlopen van deze module vielen voor mij nog meer innerlijke puzzelstukjes op zijn plek. Ik heb vanuit deze oefening vanuit diepere lagen nog meer kunnen teruggeven aan vorige generaties, waardoor er ruimte in mijzelf is ontstaan. Het lukt mij nu beter om zuiver af te stemmen op mijn eigen lijf en te voelen wat mijn grenzen en behoeften zijn en deze ook te delen en te uiten. Dit is een doorlopend proces, waarbij ik duidelijk zicht heb gekregen op mijn perspectief losgemaakt van de verwachtingen van anderen. ‘’Leef mijn leven’’ is daarbij mijn levensvisie en missie geworden. Ik ben in beweging met het vertrouwen en de kracht- een steuntje in de rug- vanuit mijn voorgaande generaties.   

 

Meer weten over MEP? mindeyepower.nl/ 

Meer weten over systeemtherapie? www.gibonline.nl/